U kunt Trouwborst inzetten voor het bouwrijp maken van terreinen en ontgraven van bouwputten. Wij verzorgen grondwerk voor verhardingen, kabels en leidingen, riolering, paardenbakken, saneren van tanks en putten, drainage, het fijn profileren van allerlei oppervlakten en cultuurtechnische werkzaamheden.

Zo maken we tegenwoordig gebruik van GPS. Als de GPS-gegevens van de
locatie bekend zijn kunnen deze gebruikt worden bij het ontwikkelen en ontwerpen van een
nieuwe situatie die dan weer teruggekoppeld worden met de uitzetter en de machines in het veld.